ايميل رمز عبور
عضويت

مهندسي و مديريت

مردي که سوار بر بالن در حال حرکت بود ناگهان به ياد آورد قرار مهمّي دارد؛ ارتفاعش را کم کرد و از مردي که روي زمين بود پرسيد:
\"ببخشيد آقا ؛ من قرار مهمّي دارم ، ممکنه به من بگوييد کجا هستم تا ببينم به موقع به قرارم مي رسم يا نه؟\"
مرد روي زمين : \"بله، شما در ارتفاع حدودا ً ۶ متري در طول جغرافيايي \"۱٨'۲۴ ﹾ۸۷ و عرض جغرافيايي \"۴۱'۲۱ ﹾ۳۷ هستيد.\"
مرد بالن سوار : \" شما بايد مهندس باشيد.\"
مرد روي زمين : \"بله، از کجا فهميديد؟\"
مرد بالن سوار : \" چون اطلاعاتي که شما به من داديد اگر چه کاملا ً دقيق بود به درد من نمي خورد و من هنوز نمي دانم کجا هستم و به موقع به قرارم مي رسم يا نه؟\"
مرد روي زمين : \" شما بايد مدير باشيد. \"
مرد بالن سوار : \" بله، از کجا فهميديد؟\"
مرد روي زمين : \" چون شما نمي دانيد کجا هستيد و به کجا ميخواهيد برويد. قولي داده ايد و نمي دانيد چگونه به آن عمل کنيد و انتظار داريد مسئوليت آن را ديگران بپذيرند\".
واقعيت اين است که شما هنوز در موقعيت قبلي هستيد ؛ هر چند ممکن است من در بيان موقعيت شما چند ميليمتر خطا داشته باشم!\"


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM