ايميل رمز عبور
عضويت

پاروزن

داستان زير طنز تلخي است که هر روز در مديريت ايراني دور و برمان شاهد آن هستيم:
يه روز يه تيم قايقراني ايراني تصميم مي گيرد که با يک تيم ژاپني در يک مسابقه سرعت شرکت کنند. هر دو تيم توافق مي کنند که سالي يک بار با هم رقابت کنند ....
هر تيم شامل 8 نفر بود ...
در روزهاي قبل از اولين مسابقه هر دو تيم خيلي خيلي زياد تلاش مي کردند که براي مسابقه به بيشترين آمادگي برسند .
روز مسابقه فرا مي رسد و رقابت آغاز مي شود . هر دو تيم شانه به شانه هم به پيش مي رفتند و درحالي که قايقها خيلي نزديک به هم بودند، تيم ژاپني با يک مايل اختلاف زودتر از خط پايان مي گذرد و برنده مسابقه مي شود ...
بازيکن هاي تيم ايران از اين شکست حسابي ناراحت مي شوند و با حالتي افسرده از مسابقه بر مي گردند ...
مسئولان تيم ايران تصميم مي گيرند کاري کنند که در رقابت سال آينده حتما پيروز بشند؛ براي همين يک تيم آناليزور استخدام مي کنند براي بررسي علل شکست و پيشنهاد دادن راه کارها و روشهاي جديد براي پيروزي ...
بعد از تحقيقات گسترده،‌ تيم تحقيق متوجه اين نکته مهم شدند که در تيم ژاپن ، 7 نفر پارو زن بوده اند و يک نفر کاپيتان ...
و خب البته در تيم ايران 7 نفر کاپيتان بوده اند و يک نفر پارو زن ...!!!
اين نتايج مديريت تيم را به فکر فرو برد؛ مديران تيم تصميم گرفتند که مشاوراني را استخدام کنند که يک ساختار جديدي را براي تيم طراحي کنند..
بعد از چندين ماه مشاوران به اين نتيجه رسيدند که تيم ايران به اين دليل که کاپيتان هاي خيلي زياد و پارو زن هاي خيلي کمي داشته شکست خورده، درپايان بررسي ها مشاوران يک پيشنهاد مشخص داشتند: ساختار تيم ايران بايد تغيير کند!
از آن روز به بعد با ارائه راه کار مشاورين تيم ايران چنين ترکيبي پيدا کرد : 4 نفر به عنوان کاپيتان، 2 نفر يه عنوان مدير، ‌1 نفر به عنوان مدير ارشد و 1 نفر به عنوان پارو زن!!!. علاوه بر اين مشاورين پيشنهاد کردند براي بهبود کارکرد پارو زن، حتما يايد پاروزني با صلاحيت و توانايي بهتر در تيم به کارگرفته شود ! ...
و در مسابقه سال بعد تيم ژاپن با دو مايل اختلاف پيروز مي شود ...!
بعد از شکست در دومين مسابقه، مديران تيم که خيلي ناراحت بودند در اولين گام خيلي سريع پارو زن را از تيم اخراج مي کنند ، زيرا به اين نتيجه رسيدند که پارو زن کارايي لازم را در تيم نداشته است.
اما در مقابل از مدير ارشد و 2 نفر مدير تيم خود قدرداني مي کنند و جوايزي را به آنها مي دهند، براي اينکه اعتقاد داشتند که آنها انگيزه خيلي خوبي را در تيم ايجاد کردند و در مرحله آماده سازي زحمات زيادي کشيده اند ...
مديران تيم ايران در پايان به اين نتيجه رسيدند که تيم آناليز که به خوبي به بررسي دلايل شکست پرداخته بودند، تيم مشاوران هم که استراتژي و ساختار خيلي خوبي براي تيم طراحي کرده بودند و مديران تيم هم که به خوبي انگيزه لازم را در تيم ايجاد ايجاد کرده بودند، پس حتما يکي از دلايل اين شکست ها، ناکارامدي ابزار و وسايل استفاده شده بوده است!!!. و براي بهبود کار و گرفتن نتيجه در مسابقه سال آينده بايد وسايل استفاده شده در مسابقه را تغيير دهند ، در نتيجه :
تيم ايران اين روزها در حال طراحي يک \" قايق \" جديد است .... !!


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM