ايميل رمز عبور
عضويت

اصول بيل گيتس

اصل اول ) در زندگي هيچ چيز عادلانه نيست و بهتر است با اين حقيقت کنار بياييد.

اصل دوم) دنيا هيچ ارزشي براي عزت نفس شما قايل نيست .در اين دنيا از شما انتظار مي رود قبل از اينکه نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد کار مثبتي انجام دهيد.

اصل سوم) پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان و استخدام شدن، کسي به شما حقوق فوق العاده زيادي پرداخت نخواهد کرد.به همين ترتيب قبل از آنکه بتوانيد به مقام و موقعيت بالاتري برسيد بايد براي مقام و مزايايش زحمت بکشيد.

اصل چهارم )اگر فکر مي کنيد آموزگارتان سخت گير است در اشتباه هستيد.پس از استخدام شدن متوجه خواهيد شد که رييس شما سخت گيرتر از آموزگارتان است چون امنيت شغلي آموزگارتان را ندارد.

اصل پنجم ) آشپزي در رستورانها با غرور و شان شما تضاد ندارد.پدربزرگ هاي ما براي اين کار اصطلاح ديگري داشتند از نظر آنها اين کار يک فرصت بود .

اصل ششم ) اگر در کارتان موفق نيستيد والدين خودتان را ملامت نکنيد از ناليدن دست بکشيد و از اشتباهات خود درس بگيريد.

اصل هفتم ) قبل از آنکه شما متولد بشويد والدين شما هم جوانان پر شوري بودند و شايد هرگز به قدري که اکنون به نظر شما مي رسد ملال آور نبوده اند.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM