ايميل رمز عبور
عضويت

آموزش مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني در شرکت برق منطقه اي اصفهان

به دعوت دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني شرکت برق منطقه اي اصفهان، سمينار آموزشي مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني توسط آقاي رضا جوشن در روز دوشنبه مورخ اول بهمن ماه ۱۳۹۷ در اين شرکت برگزار گرديد.
در اين آموزش، مديران و روساي قسمت شرکت برق منطقه اي اصفهان حضور داشتند.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM