ايميل رمز عبور
عضويت

پروژه تعيين مسير حرکت در برق منطقه اي گيلان

در اواسط سال ۱۳۹۶ پروژه تعيين مسير بهره وري در شرکت برق منطقه اي گيلان آغاز شد؛ اين پروژه شامل ۴ فاز اصلي بود:
فاز اول: طراحي و ارائه آموزش هاي مديريتي و بهره وري
فاز دوم: اجراي پروژه نظام آراستگي محيط کار (5S)
فاز سوم: اجراي پروژه کايزن (بهبود مستمر)
فاز چهارم: ترسيم مسير حرکت (Roadmap)
فاز آخر اين پروژه يعني ترسيم مسير حرکت شرکت برق منطقه اي گيلان از ابتداي بهمن ماه ۱۳۹۷ آغاز شد و اولين جلسه اين فاز با حضور تيم استراتژيست برق گيلان (مديرعامل و معاونين و تعدادي از مديران) تشکيل شد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM