ايميل رمز عبور
عضويت

آموزش مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني

مديريت محترم منابع انساني / آموزش
موضوع: کارگاه آموزشي " مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني "
باسلام

احتراماً با توجه به اهميت سرمايه¬هاي انساني در شرايط امروز دنياي کسب و کار از يک¬سو و از سويي ديگر، ارتباط تنگاتنگ اکثريت کارکنان با مديران فني و عملياتي به عنوان مديران مستقيمِ خود، به نظر مي¬رسد مديران مياني، نيازمند آگاهي از مواردي در خصوص نحوۀ مديريتِ اثربخش افراد بوده و اطلاعاتي در حوزۀ مديريت منابع انساني مي¬تواند تا حد زيادي به افزايش سطح عملکرد و ارتقاي بهره¬وري آنها کمک کند؛ از اينرو اين شرکت با تجربه¬اي 17 ساله در زمينه بهره¬وري منابع انساني، اقدام به طرح¬ريزي يک کارگاه آموزشي با مشخصات زير نموده است:
عنوان: مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني
رئوس مطالب قابل ارائه:
- مهارت¬هاي مديريتي
- نيروي انساني، منابع انساني و سرمايه¬هاي انساني؛ مفاهيم و انتظارات
- مهارت¬هاي ارتباطي مؤثر با زيردستان
- روش¬هاي سنجش عملکرد پرسنل و تشويق مؤثر
- هنر توجه کردن و قدرداني
- مهارت تفويض اختيار اثربخش
- توانمندسازي افراد تحت سرپرستي

مدرس: آقاي رضا جوشن (مديرعامل شرکت فراروش صبا؛ مربي بهره وري و نويسنده کتاب تا مديريت)
مدت زمان برگزاري اين کارگاه آموزشيِ کاربردي، يک روز از ساعت 8 صبح الي 4 عصر در محل شرکت متقاضي و حداکثر تعداد فراگيران، 35 نفر بوده و هزينۀ مربوطه با احتساب 50% تخفيف تا پايان شهريورماه سال جاري، مبلغ 000/000/15 ريال اعلام مي¬گردد.
خواهشمند است دستور فرمايند در صورت نياز به کسب اطلاعات بيشتر و يا انجام هماهنگي¬هاي لازم با شماره¬هاي 66550410-021 و يا 09392406259 ، سرکار خانم منيعي، تماس حاصل نمايند.


نامه مربوطه در فايل پيوست قابل دانلود مي باشد.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM