ايميل رمز عبور
عضويت

خدمات کوچينگ دانش آموزي

مرکز کوچينگ دانش آموزي

1- مقدمه
کوچينگ (coaghing) به معناي مربيگري و همراهي کردن توسط يک فرد آگاه، مسلط و باتجربه است که مهارتهاي لازم براي اين امر را داشته باشد.
کوچينگ (روانشناسي مثبت گرا) به بررسي نقاط قوت فرد و توسعه آنها مي پردازد در حاليکه در روانشناسي عمومي سعي بر رفع و حل نقاط ضعف مي باشد.
در فرايند کوچينگ، فرد مشاوره گيرنده (کوچي) با کمک و راهنمايي کوچ، نقاط قوت و توانمندي هاي اصلي خود را شناسايي و به بهبود و ارتقاي آنها مي پردازد.
کوچ کمک مي کند تا فرد مشاوره گيرنده بتواند متکي به نفس بوده و قادر گردد در زندگي روي پاي خود بايستد.
از مهمترين مهارتهايي که يک کوچ مي تواند به مشاوره گيرنده ارائه دهد عبارت است از : اعتماد به نفس و عزت نفس و . . .
موفقيت (success) به معناي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده؛ موفقيت يک فرآيند است و مهمترين مهارتهاي لازم براي اين فرآيند عبارت است از :
- شناسايي و تعيين يک هدف درست! ( هر خواستني، هر آرزويي، هر رؤيايي و . . . يک هدف نيست!)
- تدوين يک برنامه مناسب براي رسيدن به هدف
- مديريت مؤثر منابع و انرژي ( زمان، تغذيه، ورزش، سلامت جسم و روان و . . . )
- روش هاي سنجش و ارزيابي اهداف و برنامه ها
- هنر بازنگري و تغيير اهداف و برنامه ها با توجه به ارزيابي هاي انجام شده
- مهارت در برقراري ارتباط با سايرين براي سهولت در پيشبرد برنامه ها و برداشتن موانع

2- مرکز کوچينگ دانش آموزي
با توجه به دو مفهوم کوچينگ و موفقيت که در بالا ذکر شد، مرکز کوچينگ دانش آموزي با هدف هدايتِ منسجم، مستمر و مؤثر دانش آموزان علاقمند براي قرارگرفتن در مسيرِ موفقيت، راه اندازي گرديده است.
در اين مرکز تلاش مي شود مهارت هاي لازم براي دستيابي به اهداف تعيين شده دانش آموز با کمک و همکاري خانواده ها به وي منتقل گردد.
فرآيند کلي مشاوره در اين مرکز به ترتيب عناوين زير مي باشد:
- مصاحبه هاي اوليه با دانش آموز و والدين براي شناخت از وضعيت موجود
- برگزاري جلسات تعيين هدف مناسب ( توافق بين دانش آموز، والدين و مشاور تحصيلي)
- برگزاري جلسات مهارتي به منظور توانمندسازي دانش آموز در برنامه ريزي (منظور از برنامه ريزي در اين بخش برنامه ريزي هاي غير تحصيلي مي باشد؛ برنامه ريزي هاي تحصيلي و مطالعه توسط مشاور تحصيلي انجام مي شود اما مثلاً اينکه چگونه از خواب برخيزيم؟ چگونه انگيزۀ خود را حفظ کنيم؟ و يا چگونه در زمان هاي استرس، خود را مديريت کنيم؟ قسمتي از برنامه ريزي هاي غير تحصيلي مي باشد که با روش کوچينگ اتفاق مي افتد)
- برگزاري جلساتي براي اجراي برنامه هاي تدوين شده و پايش و سنجش و ارزيابي برنامه ها
- جلسات روحيه دهي و افزايش انگيزه براي سهولت حرکت در ادامه مسير
- برگزاري جلسات لازم با والدين به منظور برقراري ارتباط مؤثرتر با دانش آموز در مسير هدف

3- هدف از کوچينگ دانش آموزي
هدف از فرآيند کوچينگ دانش آموزي، افزايش بهره وري است!
بهره وري يعني گرفتن بهترين نتيجه از شرايط موجود؛
ما معتقديم دانش آموزان و خانواده ها بجاي تعريف رؤياهاي خود در بالاترين قله هاي يکسان! مي بايست به اين درک برسند که بايد تلاش نمايند تا از شرايط موجود، بهترين نتيجه ممکن را بگيرند؛ (قله هاي يکسان يعني تعيين اهداف شبيه به هم در بين تمامي دانش آموزان و خانواده ها)
منظور از شرايط موجود، موارد زير است:
- خانواده
- اجتماع
- فرهنگ
- مدرسه
- توقعات و انتظارات اطرافيان و اقوام
- علائق
- توانمندي ها
- IQ و EQ
- بازار کار آينده
- و . . .
در کوچينگ، همانند يک آينه، ما دانش آموز و خانواده را با شرايط موجود آشنا و آگاه مي سازيم ؛ و کمک مي کنيم تا بتوانند بهترين نتيجه (هدف) ممکن در اين شرايط را تعريف نمايند؛ در اينصورت دانش آموز ياد مي گيرد که چرا و چگونه بايد از تمام ظرفيت خود براي دستيابي به هدفش استفاده کند ( و اين مفهوم واقعي بهره وري هست)
4- دستاوردهاي کوچينگ
علاوه بر افزايش بهره وري و استفاده حداکثري از ظرفيت دانش آموز براي دستيابي به اهداف تعيين شده، کوچينگ مي تواند دستاوردهاي زير را نيز به همراه داشته باشد:

- هنر دستيابي به اهداف بزرگ
- رضايت از تلاشي که مي کنيم
- افزايش تمرکز
- مسئوليت پذيري
- خودباوري
- اعتماد به نفس
- باز شدن ذهن
- خلاقيت
- انگيزه
- بهبود عملکرد
- بهبود روابط


همانگونه که قابل ملاحظه مي باشد، فرآيند کوچينگ دانش آموزي، علاوه بر کمک به دانش آموز براي طي مسير موفقيت، در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي دانش آموز و همچنين آينده وي نيز نقش اساسي خواهد داشت.

تلفن تماس : 02166550410
09392406259
09354339602


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM