ايميل رمز عبور
عضويت

ارائه خدمات کوچينگ

تاريخچه کوچينگ:
کوچينگ (Coaching) با مفهوم امروزي براي اولين بار توسط توماس لئونارد در اواسط سال ۱۹۸۰ ميلادي در ايالات متحده آمريکا مطرح شد و در سال ۱۹۹۵، فدراسيون بين المللي کوچينگ (International Coach Federation) پايه گذاري گرديد.

تعريف فدراسيون بين‌الملي کوچينگ (ICF)
“کوچينگ يک همکاري و مشارکت بين کوچ و مراجع است؛ که در طي آن، مراجع با استفاده از تفکر عميق و خلاقيت خود، توانايي‌هاي شخصي و حرفه‌اي خود را افزايش مي‌دهد”
بهترين ترجمه اي که درزبان فارسي براي کوچينگ مي توان در نظر گرفت، "مربي گري" هست؛ و بر همين اساس عنوان "مربي" را نيز مي توان به جاي کوچ (Coach) به کار برد.

چرا کوچينگ؟
اصولا تمامي انسان ها تمايل زيادي به رشد و پيشرفت داشته و مهمتر اينکه مي خواهند هر چه آسانتر و سريعتر به آن برسند، از همين رو معمولا افراد از کوچينگ استفاده مي کنند تا به چنين هدفي دست يابند؛ در کوچينگ رابطه اي بين کوچ و کوچي (مراجع) ايجاد مي شود که موجب حرکت مي شود، اهداف بهتري تعريف و تدوين مي شود، فرد مهارت هاي جديدي به دست مي آورد و در نتيجه به موفقيت بيشتري مي رسد. افراد با استفاده از کوچينگ جدي تر مي شوند، اقدامات و کوشش هاي آنها مؤثرتر و متمرکزتر مي شود؛ روحيه آنها تقويت مي شود و با آرامش و تعادل بيشتري اهداف خود را پيگيري مي کنند.
کوچينگ در مورد تغيير و تحول است و کوچ (Coach) يک شتاب‌دهنده براي ايجاد تغيير است؛ کوچينگ به افراد کمک مي کند تا بتوانند در زمان کوتاه تري، تغييرات ماندگارتري در خود ايجاد کنند. حرفه کوچينگ در طول سي سال گذشته در کل جهان، نشان داده که براي مراجعين نتايج مهم و مطلوبي به همراه داشته است.
در سال ۲۰۱۴ در طي يک مطالعه جهاني بر روي مراجعين کوچينگ از طرف فدراسيون جهاني کوچينگ در رابطه با افرادي که کوچ شده اند، نتايج زير به دست آمد:
- 80 درصد اعتماد به نفس شان افزايش يافته است
- 73 درصد روابط شان بهبود يافته است
- 70 درصد عملکرد کاري شان بهبود يافته است
- 61 درصد مديريت کسب و کارشان بهبود يافته است
- 57 درصد مديريت زمان شان بهبود يافته است
- 51 درصد عملکرد تيمي شان بهبود يافته است
و از کساني که مورد تحقيق قرار گرفته اند، 99 درصد عنوان کرده اند که تقريبا يا به طور کامل از تجربه کوچ شدن راضي اند و 96 درصد گفتنه اند که دوباره اين کار را انجام مي دهند.

روانشناسي مثبت گرا، پايه و اساس مهارت کوچينگ:
روانشناسي مثبت گرا را با مارتين سليگمن مي شناسند؛ او دانش روانشناسي را به دو حوزۀ اصلي تقسيم مي کند:

1- بخش اول: زيرمجموعه اي از روانشناسي است که براي شناخت و درمان بيماري هاي ذهني و رواني به کار گرفته مي شود و معمولا با عنوان روانشناسي نابهنجاري ها (Abnormal Psychology) از آن نام برده مي شود.

2- بخش دوم: مباحثي است که مي کوشد به انسان هاي سالم براي زندگي بهتر کمک کند؛ همان حوزه اي که مارتين سليگمن براي ترويج و تثبيت آن تلاش کرده و بنام روانشناسي مثبت گرا (Positive Psychology) شناخته مي شود.


سليگمن بارها تأکيد کرده است که روانشناسي طي دهه هاي اخير، عمر خود را فقط به حوزه نخست اختصاص داده و حوزه دوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ او متوجه شد تمرکز عمده روانشناسي قرن بيستم روي نقاط ضعف، عيب ها، آسيب ها و ترميم آسيب ها بوده است و از توجه به توانائي ها و نقاط قوت افراد براي رشد و کمال غفلت شده است.
سليگمن پيشنهاد کرده است که روانشناسي نبايد خود را به ديدگاه آسيب شناسانه محدود کند، بلکه بايد به نيمه مثبت انسان نيز توجه نمايد و از تمام توانايي ها و نقاط قوت افراد براي ارتقاي سلامت ذهني انسان استفاده شود؛ اين همان چيزي است که در کوچينگ بر آن تأکيد مي شود.
مؤلفه هاي روانشناسي مثبت گرا عبارت است از:

• شادماني
• خوش بيني
• اميدواري
• بخشش
• قدرشناسي
• تاب آوري
• خود کار آمدي
• استقامت
• رضايت

تعريف کوچينگ:
فلسفۀ کوچينگ اين است که ما انسان هاي کاردان، خلاق، باانرژي و توانمندي هستيم که مي توانيم با ياري يک کوچ، آسانتر و سريعتر زندگي مان را بسازيم و به اهداف مان دست يابيم.

به جز تعريف کوچينگ که توسط فدراسيون جهاني کوچينگ (ICF) به عنوان مرجع در ابتدا ارائه شد، تا کنون تعاريف متعددي توسط افراد و مؤسسات مختلف ارائه گرديده است که نمونه هايي از آنها در ادامه آمده است:
- فرآيند عملي کردن توانايي هاي بالقوه مراجع (کوچي) و همچنين تسهيلگري جهت وصل کردن اهداف و علايق دروني به اقدامات بيروني در جهت رسيدن به هدف (Institute Professional Excellence in Coaching-IPEC)
- کوچينگ به طور مستقيم با ارتقاي عملکرد و رشد مهارت ها از طريق نوعي راهنمايي و يا آموزش ارتباط دارد. (Parsole – 1995)
- يک فرآيند مشارکتي، متمرکز بر راه حل، مبتني بر نتيجه و سيستماتيک که در آن کوچ به تسهيل بهبود عملکرد کاري، تجربه زندگي، يادگيري خود محور و رشد شخصي مراجع مي پردازد. (Grant – 1999)
- آشکار ساختن پتانسيل اشخاص براي به حداکثر رساندن عملکرد آنها، يعني کمک کردن به يادگيري آنها به جاي ياد دادن به آنها (Whitmore – 2003)
- هنر تسهيل عملکرد، يادگيري و رشد (Downdy – 2003)
- کوچينگ به معناي توسعه بخشيدن مهارت ها و دانش شخص در راستاي بهبود عملکرد شغلي اوست که به طور اميدورانه منجر به دستيابي به اهداف سازماني مي شود. کوچينگ، عملکرد قوي و رشد کاري را مورد هدف قرار مي دهد و البته ممکن است بر روي زندگي خصوصيِ شخص نيز اثر بگذارد. (CIDP – 2009)
- کوچينگ عبارت است از قادر ساختن افراد براي اخذ تصميمات آگاهانه و توانمندسازي آنها براي رهبري کردن زندگي خود (Wise – 2010)
- مهارت ها و شيوه هاي روانشناختي که در رابطه اي يک به يک به کار بسته مي شوند تا به شخص کمک کنند مدير يا رهبر مؤثرتري باشد، اين مهارت ها عموما در ارتباط با مشکلات خاص کنوني و مرتبط با کار مي باشند به شکلي که مراجع بتواند اين مهارت ها را با مجموعه ترفندهاي مديريتي خود در آميزد (Peltier – 2010)
زمينه کار يک کوچ (مربي)، معالجه يک فرد ناتوان نيست، بلکه يک کوچ در زمينه شکوفاسازي توانمندي هاي يک فرد توانا، فعاليت مي کند؛ اساسا يک کوچ با افرادي کار مي کند که در سلامت رواني به سر مي برند و به آنان ياري مي رساند که به سطح فوق العاده اي ارتقا يابند.ارتباط کوچينگ با بهره وري و موفقيت:
فرآيند کوچينگ، خلاء بين سطح عملکرد فعلي و سطح عملکرد مطلوب يک فرد يا تيم را شناسائي و پر مي کند؛
افراد بدون کوچ، هرگز به ماکزيمم پتانسيل خود نمي رسند. (Robert Nardelli)
در واقع، با توجه به دو مطلب فوق مي توان گفت کوچينگ کمک مي کند تا فرد بتواند از تمام ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل خود براي دستيابي به اهدافش استفاده نمايد؛ که اين جمله همان تعريف بهره وري (گرفتن بهترين نتيجه از شرايط موجود) است؛ و از اينرو ما معتقديم کوچينگ به شدت باعث افزايش بهره وري افراد مي گردد.
موفقيت (success) به معناي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است؛ موفقيت يک فرآيند است و مهمترين مهارتهاي لازم براي اين فرآيند عبارت است از :
- شناسايي و تعيين يک هدف درست! (هر آرزويي، هر رؤيايي و . . . يک هدف نيست!)
- تدوين يک برنامه مناسب براي رسيدن به هدف
- مديريت مؤثر منابع و انرژي ( زمان، تغذيه، ورزش، سلامت جسم و روان و . . . )
- روش هاي سنجش و ارزيابي اهداف و برنامه ها
- هنر بازنگري و تغيير اهداف و برنامه ها با توجه به ارزيابي هاي انجام شده
- مهارت در برقراري ارتباط با سايرين براي سهولت در پيشبرد برنامه ها و برداشتن موانع
در کوچينگ با استفاده از فرآيند فوق کمک مي شود تا مراجع قادر گردد با کمک مربي خود، به اهدافش رسيده و موفق شود.
1- ساير دستاوردهاي کوچينگ
علاوه بر افزايش بهره وري و استفاده حداکثري از ظرفيت فرد براي دستيابي به اهداف تعيين شده، کوچينگ مي تواند دستاوردهاي زير را نيز به همراه داشته باشد:

- هنر دستيابي به اهداف بزرگ
- رضايت از تلاشي که مي کنيم
- افزايش تمرکز
- مسئوليت پذيري
- خودباوري
- اعتماد به نفس
- باز شدن ذهن
- خلاقيت
- انگيزه
- بهبود عملکرد
- بهبود روابط

دلايل مراجعه به کوچ:
- کمک در رسيدن به موفقيت از طريق توسعه نقاط قوت و ارتقاي مزيت هاي رقابتي کوچي در بازار
- کمک به کوچي در خارج شدن از سردرگمي نسبت به مسائل زندگي و مسير کسب و کار
- اصلاح نگرش هاي کوچي در جهت افزايش بازدهي کسب و کار وي
- افزايش انگيزه رشد و توسعه
- کمک به کوچي در جهت
مهارت تفويض اختيار ( و کمک گرفتن از سايرين)
مديريت زمان
توانمندسازي فردي
خودکار آمدي
رسيدن به حداکثر توانائي ها و پتانسيل ها
- کوتاه نمودن مسير يادگيري
- کمک به توسعه و بهبود استعدادها و به فعليت رساندن استعدادهاي بالقوه

چه کساني مي توانند از کوچينگ استفاده کنند؟
تمامي آنهايي که سلامت ذهني و رواني داشته و تمايل دارند براي کسب موفقيت هاي بزرگتر در زندگي، از حداکثر ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل خود به نحو شايسته استفاده کرده و از زندگي خود در اين مسير، شاد بوده و لذت ببرند و براي اين کار، به يک مربي نياز دارند.

جلسات آموزشي گروهي:
آشنايي با کوچينگ و مهارت هاي لازم براي قرار گرفتن در مسير موفقيت پايدار همراه با زندگي شادمانه در قالب جلسه آموزشي 2 ساعته اي توسط آقاي رضا جوشن در محل سازمان ها، شرکت ها و يا گروه هاي علاقمند قابل ارائه مي باشد؛

جلسات کوچينگ فردي:
اصولا جلسات کوچينگ فردي به صورت هفتگي برگزار مي گردد؛ براي دريافت خدمات کوچينگ، تعرفه مربوطه توسط فرد مراجع (کوچي) واريز و فيش مربوطه از طريق تلگرام يا واتزاپ به شماره ۰۹۳۹۲۴۰۶۲۵۹ ارسال و هماهنگي هاي لازم براي برقراري ارتباط نيز با همين شماره انجام مي پذيرد.

بروشور مربوطه از فايل پيوست قابل دانلود مي باشد.
لازم به ذکره که من (رضا جوشن) دانشجوي کوچينگ حرفه اي هستم و دم درسهاي مربوطه را زير نظر آقاي ياسر متحدين در موسسه فراکوچ طي مي کنم و اين بروشور هم از بروشور فراکوچ اقتباس شده است.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM