ايميل رمز عبور
عضويت

تائيد صلاحيت شرکت فراروش صبا توسط شهرداري تهران

در راستاي ارزيابي صلاحيت موسسات آموزشي که هر ساله توسط شهرداري تهران انجام مي گردد، شرکت فراروش صبا به عنوان يکي از شرکت هاي ذيصلاح در ميان 24 شرکت برگزيده شده قرار گرفت.
نتايج اين ارزيابي در فايل پيوست قابل مشاهده مي باشد.
جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد به سايت www.tehran.ir، قسمت معاونت تحقيقات و برنامه ريزي توسعه شهري مراجعه نماييد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM