ايميل رمز عبور
عضويت

تقدير شرکت برق منطقه اي سمنان از مدير عامل شرکت فراروش صبا

جناب آقاي سيد زمان حسيني رئيس هيات مديره ومدير عامل شرکت برق منطقه اي سمنان از زحمات و مشاوره جناب آقاي مهندس جوشن وهمچنين کارشناس اين پروژه جناب آقاي مهندس کاوه کشاورز در رابطه با استقرار سيستم مديريت کيفيت اين شرکت که منجر به دريافت گواهينامه ISO9001:2008 گرديد قدرداني کرد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM