ايميل رمز عبور
عضويت

مجوز آموزشي از سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران

شرکت فراروش صبا موفق به اخذ تائيديه مراکز آموزشي از سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران گرديد.
اين مجوز بعد از بررسيهاي کارشناسان محترم آن سازمان از سوابق گذشته و مدارک شرکت فراروش صبا و همچنين بازديدهاي بعمل امده، صادر شده و در روز يکشنبه مورخ 29 آذر ماه 1388 به نماينده فراروش ارائه گرديد.
لازم بذکر است ، شرکت فراروش بنا به اين مجوز ، رتبه 2 را در مراکز آموزشي کسب نموده است.
اين تائيديه با شماره 59668 در تاريخ 22 آذر ماه 88 به ثبت رسيده است.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM