ايميل رمز عبور
عضويت

تقدير شرکت برق منطقه اي سمنان از شرکت فراروش صبا

شرکت برق منطقه اي سمنان که در ارزيابي عملکرد وزارت نيرو در سال 1391 در بين شرکت هاي برق منطقه اي، رتبه اول را کسب کرده بود، از شرکت فراروش صبا تقدير نمود.
شرکت فراروش صبا در سال 1391 بعنوان مشاور و مجري پروژه توسعه مديريت با شرکت برق منطقه اي سمنان همکاري داشته است.

مديريت اين پروژه بر عهده آقاي مهندس رضا جوشن بود.
پروژه توسعه مديريت شامل بسته هاي آموزشي ميان مدت يکساله است که ويژه مديران ارشد و مياني طرحريزي و ارائه مي گردد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM