ايميل رمز عبور
عضويت

مجوز تائيد صلاحيت براي اجراي آموزش کارکنان دولت از استانداري تهران (سازمان مديريت وبرنامه ريزي)

شرکت فراروش صبا موفق به اخذ تائيد صلاحيت براي اجراي آموزش کارکنان دولت درحيطه مديريت کيفيت در استان تهران با اخذ رتبه 3 گرديد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM