ايميل رمز عبور
عضويت

دکتر سليمي نمين(پدر دانش حل مساله)

دکتر سليمي نمين، پدر دانش حل مساله
روز 3 دي ماه سالگرد درگذشت دکتر سليمي نمين پدر دانش حل مساله و بنيان‌گذار نوآوري نظام‌يافته( TRIZ ) در ايران است.

محمد حسين سليمي نمين در سال 1323 در شهر تبريز چشم به جهان گشود. چهار سال ابتداي دوران کودکي را در سبزوار و دوران جواني را در مشهد سپري نمود. در دهه 50 در دانشگاه برادفورد انگليس تحصيل دوره کارشناسي ارشد را آغاز و توانست در مقطع دکترا در رشته مهندسي صنايع در سال 1361 از دانشگاه برادفورد انگلستان فارغ التحصيل گردد.
دکتر سليمي نمين در تمامي سال‌هاي کاري زندگيش باز تعريف علمي رابطه‌ دانشگاه و صنعت را وجهه همت خود گمارد و براي حل معضلات صنعتي کشور، توجه اهل علم را به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها جلب نمود. وي در سال 1374 بعنوان استاد نمونه دانشگاههاي سراسر کشور انتخاب و معرفي گرديد.
دکتر محمد حسين سليمي نمين، بنيان‌گذار نوآوري نظام‌يافته( TRIZ ) در ايران، رييس مرکز رشد و « استاد‌‌ تمام » دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميرکبير، با کوله‌باري از خدمات ارزنده دانشگاهي، تدريس، مديريت، تأليف، ترجمه، تحقيق و پژوهش‌هاي فراوان، پس از تحمل چند سال بيماري سخت، سرانجام بامداد روز دوشنبه سوم دي ماه 1386 به سراي باقي شتافت.
سالشمار زندگي دکتر محمد حسين سليمي نمين:
1323- تولد در شهر تبريز.
1327- طي دوران کودکي در سبزوار.
1340- طي دوران جواني در مشهد مقدس و حضور در جلسات مذهبي کانون نشر حقايق استاد محمدتقي شريعتي مزيناني.
1346- اخذ ليسانس در رشته رياضي از دانشگاه فردوسي مشهد.
- طي دوران خدمت نظام وظيفه در اروميه.
1348- تدريس درس رياضي در دبيرستان هاي تربت حيدريه پس از اتمام دوران نظام وظيفه.
1350- سفر به انگلستان و تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه برادفورد انگليس.
1357- پذيرفتن رياست دانشکده علوم دانشگاه صنعتي شريف و ادامه تا سال 1360.
1360- عزيمت مجدد به انگلستان و تحصيل در مقطع دکترا در دانشگاه برادفورد انگليس و دفاع از پرو‍ژه در مدت 9 ماه.
1361- اخذ مدرک دکترا در رشته مهندسي صنايع از دانشگاه برادفورد انگليس.
1362- قبولي مسئوليت قائم مقامي و معاونت طرح و برنامه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي تا سال 1369 .
- پذيرفتن رياست دانشگاه صنعتي امير کبير بمدت 13 سال.
1365- تاسيس دانشکده مهندسي کشتي سازي و صنايع دريايي در دانشگاه صنعتي امير کبير.
1366- تاسيس دانشکده هوا فضاي دانشگاه صنعتي امير کبير.
1365- تا سال 1375 راه اندازي دوره هاي کارشناسي ارشد استخراج، اکتشاف، مکانيک و همچنين دوره دکتراي مهندسي معدن در دانشکده مهندسي معدن، متالوژي و نفت.
1371- راه اندازي دانشکده علوم و تکنولوژي هسته اي.
- راه اندازي دوه هاي دکتري فيزيک و مهندسي هسته اي.
1373- مشاور وزارت صنايع و معادن تا سال 1377 .
- رياست مرکز تحقيقات پليمر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
- رياست مرکز تحقيقات مهندسي صنايع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
- رياست کميته پژوهشي فني و مهندسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
1374- راه اندازي ساختمان جديد دانشکده مهندسي نساجي.
- اخذ مقام استاد نمونه دانشگاه هاي سراسر کشور.
1376- پذيرفتن رياست دانشگاه صنعت نفت تا سال 1379 .
1379- معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه تا سال 1380 .
1381- رياست دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه تا 1382 .
- تاسيس و رياست مرکز رشد واحد هاي فناوري دانشگاه.
- کسب عنوان نمونه کشوري مرکز رشد واحد هاي فناوري دانشگاه.
1386- بامداد دوشنبه سوم ديماه به سراي باقي شتافت.
*سمت ها

_ رياست دانشکده علوم دانشگاه صنعتي شريف 1357 تا 1360 .
_ قائم مقام و معاونت طرح و برنامه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي 1363 ـ 1369 .
_ رياست دانشگاه صنعتي اميرکبير 1362- 1375 .
_ رياست دانشگاه نفت 1376- 1379 .
_ رياست مرکز رشد دانشگاه امير کبير 1385- 1387 .
_ مشاور وزارت صنايع و معادن1373- 1377 .
_ رياست مرکز تحقيقات پليمر .
_ رياست مرکز تحقيقات مهندسي صنايع و بهره وري .
_ رياست کميته پژوهشي فني و مهندسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري .
_ معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه امير کبير 1379- 1380 .
_ رياست دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه امير کبير1381- 1382 .
_ رياست مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه امير کبير .
_ موسس و بنيانگذار موسسه مطالعات نو آوري و فن آوري ايران .
*مقالات و تاليفات

_ کتب
_ الگوريتم نوآوري: چگونه مخترع شويم؟
_ کاهش هزينه ها: تقليل هزينه بدون کاهش کيفيت طرحها.
_ مقالات
_ کاربرد الگوريتم TRIZ در فرآيند مهندسي ارزش و ارتقاي سطح نوآوري در طرح هاي عمراني و صنعتي .
_ نقش نوآوري نظام يافته در ارتقاي اثربخشي مهندسي ارزش .
_ پشتيباني مهندسي ارزش با استفاده از 40 اصل TRIZ در حل مسائل اختراعي (ابداعي) .
_ تقويت فرايند مهندسي ارزش از طريق تلفيق با مديريت ريسک .
_ موسس و بنيانگذار موسسه مطالعات نو آوري و فن آوري ايران .

*خدمات

_ خدمات ارزنده دانشگاهي، تدريس، مديريت، تأليف، ترجمه، تحقيق و پژوهش‌هاي فراوان .
_ تأسيس دانشکده مهندسي پزشکي،مهندسي کشتي سازي و صنايع دريايي، مهندسي هوافضا دردانشگاه امير کبير.
_ راه اندازي ساختمانهاي ابوريحان، مهندسي پليمر، مهندسي نساجي، مهندسي معدن و متالوژي در دانشگاه امير کبير .
_ راه اندازي مقطع دکترا در بسياري از رشته هاي تحصيلي از جمله دکتراي علوم و تکنولوژي هسته اي .
_ تاسيس دانشگاه تفرش .
_ تأسيس مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه امير کبير .
_ مسئوليت برگزاري کنگره ها و سمينارهاي متعدد از جمله:

_ اولين کنفرانس ملي مهندسي ارزش .
_ کنگره ارتباط دولت دانشگاه و صنعت .
_ کنگره علم و تکنولوژي و توسعه .
_ کنفرانس بين المللي حل مسأله .
_ کنفرانس فرهنگ صنعتي .
_ سرپرستي بيش از 60 پروژه کارشناسي ارشد و دکترا .
_ انتقال علومي چون:

_ مديريت جامع کيفيت TQM .
_ کايزن .
_ TRIZ.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM