ايميل رمز عبور
عضويت

هديه

نويسنده : دکتر اسپنسر جانسون

موضوع کتاب در مورد داستاني است که در آن يک جوان ويک پيرمرد حضور دارند،پيرمرد در مورد هديه اي بسيار گرانبها که باعث خوشحالي ورضايت از زندگي و کار مي شود با جوان صحبت مي کند که نام آن هديه زندگي کردن در لحظه اکنون است.
به اين معني که روزمان را با حسرت خوردن از گذشته و خيالبافي نسبت به آينده تباه نکنيم و شادي را به خاطر آن چيز هايي که داريم وکارهايي که درست انجام دادهايم به تعويق نياندازيم.يعني هميشه به جنبه هاي مثبت يک زندگي نگاه کنيم و فقط از گذشته درس بگيريم و کارهايي را که در گذشته اشتباه انجام داديم ، تکرار نکنيم و ببينيم چه عکس العمل بهتري در مورد مشکل به وجود آمده مي توانيم نشان دهيم که در گذشته آن عکس العمل را نشان نداده ايم.
همچنين در مورد آينده برنامه ريزي کنيم و هر روز حتي يک قدم هم که شده به خاطر هدفي که در زندگي داريم طبق برنامه پيش برويم و هميشه مواظب باشيم که ما چه هدفي در زندگي داريم و آيا امروز براي هدفمان قدمي برداشته ايم يا خير.
نکات ديگري که مي توان از اين کتاب برداشت کرد اين است که در موقعي که ديگران با ما صحبت مي کنند کاملا فقط به حرفشان گوش دهيم و در لحظه اکنون باشيم و هميشه سعي کنيم از تجربياتمان براي کمک به ديگران استفاده کنيم.
هميشه بايد اهدافمان را مرور کنيم و با نتيجه کارهايمان مطابقت کنيم تا از مسير اصلي جدا نشويم.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM