ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت استراتژيک منابع انساني(راهنماي عمل)

نويسنده: مايکل آرمسترانگ
مترجمان: دکتر سيدمحمد اعرابي، داود ايزدي
ناشر: دفتر پژوهشهاي فرهنگي
اين کتاب ترجمه کاملي از کتاب مديريت استراتژيک منابع انساني اثر مايکل آرمسترانگ است.

محتواي آن عبارت است از:
بخش ١- مفهوم مديريت منابع انساني
بخش ٢- روش هاي طراحي و اجراي استراتژيک منابع انساني
بخش ٣- مفهوم مديريت استراتژيک منابع انساني
بخش ٤- فرآيند مديريت استراتژيک منابع انساني
بخش ٥- طراحي و اجراي استراتژي منابع انساني
بخش ٦- مديريت استراتژيک منابع انساني در عمل
بخش ٧- نقش استراتژيک مديريت منابع انساني در موفقيت سازمان
بخش ٨- نقش استراتژيک کارکرد منابع انساني
بخش ٩- استراتژي هاي توسعه منابع انساني
بخش ١٠ - استراتژي هاي مديريت فرهنگ
بخش ١١ - استراتژي هاي مديريت تغيير
بخش ١٢ - استراتژي هاي توسعه روابط کاري
بخش ١٣ - استراتژي هاي جذب کارکنان
بخش ١٤ - استراتژي هاي مديريت عملکرد
بخش ١٥ - استراتژي هاي توسعه منابع انساني
بخش ١٦ - استراتژي هاي پاداش
بخش ١٧ - استراتژي هاي روابط کارکنان
بخش ١٨ - جمع

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM