ايميل رمز عبور
عضويت

ارزش گذاري سهام

نوشته: آسوات داموداران

ناشر:سازمان فرهنگي فرا

ترجمه:شرکت تامين سرمايه امين

شابک:978-964-7092-83-8
تعداد صفحات:978
شمارگان چاپ:1000
اطلاعات چاپ:
قيمت پشت جلد:180000درباره کتاب
ارزش گذاري را مي توان وجه مشترک تمام فعاليتهاي مالي دانست. سرمايه‌گذاري، تأمين مالي و انجام امور مالي شرکتي هريک به گونه اي ارزش گذاري را بخشي از فرآيند عملياتي و اجرائي خود در نظر مي گيرند. اهميت مبحث تا بدان جاست که در بيشتر دانشگاه‌هاي معتبر رشته‌اي در مقطع کارشناسي ارشد با عنوان ارزش‌گذاري ايجاد گرديده است.

با اين اوصاف و نظر به عدم وجود منبع جامع و کتاب مناسبي در اين حوزه در کشور، شرکت تأمين سرمايه امين اقدام به تدار ک کتابي جامع و کاربردي در حوزه ارزش گذاري و ارائه آن به عموم نمود.
اين کتاب بر آن است تا با آشنا کردن مديران حرفه اي و کارشناسان بازار سرمايه با مفاهيم و مدلهاي ارزش گذاري گامي در جهت اجراي بهينه سياستهاي اصل 44 برداشته و اقدامي در راستاي شفافيت بازار سرمايه ، مديريت حرفه اي سبد سهام و خريد و فروش بر اساس ارزش واقعي سهام صورت پذيرد.

مطالعه کتاب فوق به افراد زير توصيه مي گردد:
- مديران و کارشناسان شرکتهاي سرمايه‌گذاري و کارگزاري جهت خريد و فروش سهام
- مديران سهام شرکتهاي بورسي جهت تفسير درست ارزش شرکتشان
- مديران و کارشناسان صندوق هاي سرمايه گذاري
- تحليل گران و ارزش يابان در بازار سرمايه
- سرمايه‌گذاران حقيقي و بخش خصوصي
- دانشجويان رشته‌هاي مالي، اقتصاد و حسابداري
:فهرست مطالب
کتاب فوق ترجمه و اقتباس ميباشد، سعي بر آن بوده تا به بهترين نحو تمام مباحث مرتبط با ارزش‌گذاري از کتاب "Valuation" تأليف آقاي "Aswath Damodaran" پوشش داده شود و مباحث تکميلي با توجه به وضعيت بازار سرمايه ايران مانند نرخ رشد و بازده مورد انتظار به آن اضافه شده است.

کتاب در قالب سه قسمت اصلي زير نگاشته شده است:

1. اصول و مفاهيم ارزش گذاري
2. اصول و مباني نظري ارزش گذاري
3. اصول و مباني کاربردي ارزش گذاري

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM