ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت در ابهام

مديريت در ابهام
Blur: The Speed of Change Connected Economy

نوشته: استان ديويس، کريستوفر مير

ناشر:سازمان فرهنگي فرا

ترجمه:غلامحسين خانقائي

شابک:4-16-7092-964
تعداد صفحات:336

بر خلاف بسياري از کتابهاي نوشته شده در زمينه کسب وکار، اين کتاب در پي شناخت مسائل و ارائه راه حل براي آنها نيست! اين کار به معناي تثبيت دلبستگي هاي ديروز است ه تنها منجر به سرمايه گذاري در نقاط ضعف شما مي شود. برعکس، کتاب " مديريت در ابهام "، در نظر دارد شما را با يک دوربين فيلمبرداري مجهز کند که بوسيله آن بتوانيد چگونگي ايجاد پديده ابهام در اثر برخورد و تلاقي سه عامل سرعت، همبستگي و دارايي هاي نامشهود را به چشم ببينيد. اين کتاب ده ها شگرد تبليغاتي و بازاريابي نوين را در اختيار شما قرار مي دهد. شگردها و روشهايي که حتا در دنياي غرب هم نوين است. خواندن اين کتاب را به مديران عالي، ميران مياني و بويژه مديران فروش و بازاريابي توصيه مي کنيم و مي دانيم که باعث تحول شگفت انگيز و موفقيتي چشمگير براي آنها خواهد شد.
فهرست مطالب
مقدمه ناشر
سخن مترجم
پيشگفتار
بخش نخست: کشف پديده ابهام
فصل 1- شفاف ديدن پديده ابهام
بخش دوم: ابهام در خواسته ها
فصل 2- پيشنهاد
فصل 3- مبادله
بخش سوم: ابهام در عملکرد
فصل 4- شبکه اقتصادي
فصل 5- شبکه سازمان
بخش چهارم: ابهام در منابع
فصل 6- انسان ها
فصل 7- سرمايه
بخش پنجم: زندگي در شرايط ابهام
فصل 8- پنجاه روش چيرگي بر ابهام براي کسب و کار شما و ده روش به منظور غلبه خودتان بر آن

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM