ايميل رمز عبور
عضويت

خدايان مديريت

نوشته: چارلز هندي

ناشر:سازمان فرهنگي فرا

ترجمه:کهزاد آذرهوش
شابک:6-7-92298-964
تعداد صفحات:320
شمارگان چاپ:5000
اطلاعات چاپ: قطع کتاب: وزيري


کتاب خدايان مديريت نوشته چارلز هندي که بوسيله آقاي کهزاد آذرنوش ترجمه شده است توسط انتشارات فرا که اغلب کتابهاي مديريت را منتشر مي کند، در 318 صفحه تهيه شده است. اين کتاب برگردان کتابي است بنام Gods of management که توسط دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.
چارلز هندي، مدير، اقتصاددان، محقق و پروفسور دانشکده مديريت لندن مي باشد. ولي شهرت وي به خاطر مقالات و کتابهاي متعددي است که تاکنون نگاشته است. او مي گويد: اگر در بين کتابهاي متعدد هر نويسنده، يک کتاب محور اصلي نوشته هاي او را تشکيل دهد، در مورد من اين کتاب " خدايان مديريت " مي باشد. هندي در اين کتاب با استفاده از اساطير يونان به تشريح خلاقانه چهار سبک مديريت و فرهنگ موجود سازماني و چگونگي تغيير آنها پرداخته است
چارلز هنري معتقد است که مديران امروز با سازمانهايي در گير هستند که هيچ شباهتي به سازمانهاي گذشته ندارند. او قويا" معتقد است که جوامع و سازمانها در صورتي قادر به دوام هستند که عميقا" توانايي تغيير داشته باشند و در مواقع لزوم تغيير کنند و همواره سبک و سياقي را انتخاب کنند که مناسب شرايط و مقاصد آنها باشد.

در اين کتاب شما با محوريت اساطير يوناني با چهار سبک مديريت و فرهنگ سازماني و چگونگي تغيير آنها آشنا خواهيد شد. در پيش گفتار اين کتاب آمده است که "از نظر يونانيان قديم مذهب، بيشتر نوعي عادت بشمار مي آمد تا دين رسمي. خدايان هريک مظهر پديده يا کاري بخصوص بودند و انتخاب آنان توسط افراد، تا اندازه اي ناشي از اشتراک ارزشها و علايق آنها با خداي مورد نظرشان بود... هرکس مي توانست شخصيتي همانند زئوس يا آپولو و ... داشته باشد."

همچنين در قسمتي ديگر از کتاب که راجع به حقوق افراد صجت مي شود اينگونه مي خوانيم که "... در يک جامعه دمکراتيک حقوق متعارف شهروندان شامل موارد زير مي باشد : حق تداوم شغلي ... حق درخواست تجديد نظر ... حق آزادي بيان ... حق انتخاب زمامداران خود ... " نويسنده معتقد است که روبروز اين حقوق به داخل سازمانها منتقل مي شود و در سازمانها اين حقوق حداقل بصورت غير رسمي در حال اجرا شدن مي باشد.

فهرست مطالب:
ديباچه ناشر
ديباچه مترجم
ديباچه مؤلف
سپاسگزاري
پيشگفتار
بخش نخست: نظريه تناسب فرهنگي
فصل 1- خدايان چهارگانه مديريت
فصل 2- خدايان در کار
فصل 3- ايجاد توازن بين خدايان
فصل 4- خدايان در جايگاه هاي اجتماعي خود
بخش دوم: بحران آپولويي
فصل 5- آپولو بر سر دوراهي
فصل 6- واکنشها
فصل 7- خدايان در نظم جديد
فصل 8- پيامدها

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM