ايميل رمز عبور
عضويت

کليدهاي طلايي مديريت منابع انساني

نام کتاب: کليدهاي طلايي مديريت منابع انساني
نام اصلي کتاب: The Truth about Managing People
نويسنده: تاستيفن رابينز
مترجم: غلام حسين خانقايي
ناشر: فرا


شرح مختصر کتاب: زماني که با متقاضيان يک شغل مصاحبه مي کنيد به طرح پرسشهايي در مورد تجربيات گذشته او که براي شغل فعلي مناسب است اقدام نماييد. نمونه اي از اين پرسش ها عبارتند از: چه کارهايي را که نشان دهنده ابتکار و خلاقيت است در مشاغل قبلي خود انجام داده ايد؟ چه هدفي در شغل قبلي بيش از همه مورد علاقه تان بود که موفق به حصول آن نشديد؟ چرا موفق به رسيدن به آن هدف نشديد؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM