ايميل رمز عبور
عضويت

پيش به سوي کارافريني

مقدمه
اهداف اين کتاب، راهنمايي شما براي آغاز و ادامة کسب و کار، آموزش مديريت کسب و کار، ايجاد انگيزه براي راه‌اندازي کسب‌ و کارهاي تازه و معرفي کارآفرينان مشهور است.
کارآفرينان کساني‌اند که با ايجاد محصولات و خدمات نوين مورد نياز مردم، به پاداش‌هاي اقناع کننده دست مي‌يابند؛ از هيچ، کسب‌و کاري جديد خلق مي‌کنند؛ به رغم مخاطرات بسيار، مبدع کارهاي جديد مي‌شوند؛ به تنهايي و بدون دخالت مديريت، تصميم‌مي‌گيرند که چه مقدار از سرماية خود را گسترش دهند، يا آن را محدود کنند؛ آنها بنيان‌گذاران شرکت‌ها و پديدآورندگان مفاهيم و ايده‌هاي جديداند؛ با تمام نيرو و اراده از عقايد خود دفاع مي‌کنند؛ و باورهاي خود را با اراده‌اي خلل‌ناپذير به پيش مي‌برند و در برابر آنچه ديگران غيرممکن يا ناکارآمد مي‌پندارند، ايستادگي مي‌‌کنند.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM