ايميل رمز عبور
عضويت

آموزش مديريت استرس در برق منطقه اي سمنان
دوره آموزشي مديريت استرس براي گروه هاي pm (تعميرات و نگهداري) در شرکت برق منطقه اي سمنان برگزار شد. اين دوره ...

نگرش

ميگويند در کشور ژاپن مرد ميليونري زندگي مي کرد که از درد چشم خواب به چشم نداشت و براي مداواي چشم دردش انواع قرصها و آمپولها را بخود تزريق کرده بود اما نتيجه چنداني ...

ادامه داستان

نيچه فيلسوف مشهور معتقد است: « آنکه چرايي براي زيستن دارد، هر چگونه اي را تحمل خواهد کرد ». پس از سالها مشاوره به مديران در سازمانها و شرکتهاي مختلف فکر مي کنم نيازي به تحمل چگونه ها نيست بلکه « ...

ادامه
اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM