ايميل رمز عبور
عضويت

انتقاد از راه حل راحت تر است!
سال ها پيش وقتي کار مشاوره را تازه شروع کرده بودم، بعد از انجام چند پروژه کوچک در بخش خصوصي، اولين کارفرماي ...

بازيگر شد

يک روز رئيس او را خواست و براي آخرين بار اخطار کرد که ديگر دير سر کار نيايد... مرد هر وقت مطلب آماده براي تدريس نداشت به رئيس آموزشگاه زنگ مي زد تا شاگرد ها آن روز براي ...

ادامه داستان

دليل داد زدن!!! استادى از شاگردانش پرسيد: چرا ما وقتى عصبانى هستيم داد مي‌زنيم؟ چرا مردم هنگامى که خشمگين هستند صدايشان را بلند مي‌کنند و سر هم داد مي‌کشند؟ شاگردان فکرى کردند و يکى از ...

ادامه
اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM