ايميل رمز عبور
عضويت

اين آموزش مطابق با نظام جامع آموزشي مصوب وزارت نيرو و با مشخصات زير ارائه مي گردد:
عنوان آموزش: آموزش اثربخش و ارزيابي آن
اهداف رفتاري: از فراگيران انتظار مي رود در پايان اين دوره:
- مکانيزمهاي ارزيابي فرد و برنامه اجرا شده آموزشي را بيان کنند.
- روشهاي تعيين ميزان اثربخشي آموزشي را تشريح نمايند.
- چگونگي نمايش نتايج ارزشيابي را شرح دهند.

مدت آموزش : 12 ساعت نظري و 4 ساعت عملي ( workshop )
سرفصلها و محتواي آموزشي:
- چگونگي تعيين اهداف آموزشي، نيازسنجي در برنامه ريزي آموزش
- معرفي متون گوناگون انتقال آموزش و دريافت بازتاب هاي آموزشي
- مکانيزمهاي يادگيري، برنامه ريزي آموزشي براي کيفيت
- مکانيزم ارزيابي فرد از نظر نياز آموزشي، ارزشيابي برنامه اجرا شده آموزشي
- روشهاي نمايش نتايج ارزشيابي
- تعيين ميزان اثربخشي آموزش

لازم بذکر است در اين دوره علاوه بر سرفصلهاي فوق که در نظام جامع آموزشي وزارت نيرو آمده است، موارد ديگري از جمله روشهاي نيازسنجي، برنامه ريزي و بررسي اثربخشي آموزشها نيز ارائه مي گردد.

آموزش مذکور به سفارش معاونت منابع انساني شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور جهت مديران و کارشناسان آموزش شرکتهاي آب و فاضلاب شهري و روستايي در کرج برگزار مي گردد و مدرس اين دوره، آقاي رضا جوشن، مديرعامل شرکت فراروش صبا مي باشد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM