ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت محترم
باسلام

احتراما با توجه به ارتقاء ويرايش مدل سرآمدي EFQM از سال 2010 به 2013 ، بدينوسيله به استحضار مي رساند، کارگاه آموزشي با مشخصات ذيل توسط اين شرکت برنامه ريزي گرديده است:
عنوان: مدل EEQM 2013 و روشهاي خود ارزيابي مربوطه
رئوس مطالب:
• آشنائي با مدل سرآمديEFQM2013
• تشريح معيارهاي مدل
• تغييرات نسبت به ويرايش 2010
• ارائه منطق RADAR 2013
• روش خودارزيابي کارگاه – پروفرما

مدرس: آقاي مهندس رضا جوشن
مدت: 1 روز ( 8:30 صبح الي 16)
مخاطبين: معاونين منابع انساني و مديران تعالي
ظرفيت: 50 نفر(از هر شرکت حداکثر 2 نفر)
شهريه بازاي هر نفر: 1/350/000ريال
زمان برگزاري: روز دوشنبه، مورخ 1392/10/16
محل برگزاري: تهران، خيابان ستارخان، نيروگاه طرشت

شماره حساب جهت واريز وجه ثبت نام:
جاري سپهر به شماره 0100840048004
به شماره شبا IR270190000000100840048004 نزد بانک صادرات
بنام آقاي رضا جوشن.

خواهشمند است دستور فرمائيد، نامه معرفي همراه با فيش واريزي را حداکثر تا روز يکشنبه مورخ 1392/10/08به واحد آموزش اين شرکت، از طريق نمابر به شماره 66550411 – 021 ارسال نمايند.
پيشاپيش از حسن توجه و اعتماد آن مديريت محترم تشکر مي گردد.

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM