ايميل رمز عبور
عضويت

همانگونه که مستحضر هستيد خانواده کوچکترين و مهمترين واحد تشکيل دهنده يک اجتماع ميباشد و تمامي افرادي که در زندگي روزمره با آنها در تعامل هستيم به نوعي در مسيري حرکت ميکنند که از خانواده ها و مسائل مطروحه در آن سرچشمه ميگيرد . از سوي ديگر با نگاهي به چهارچوب خانواده پي به نقش ارزنده و حياتي بانوان در خانواده ميبريم .
با نگاهي به مطالب فوق ، در راستاي بهره وري و حصول کيفيت برتر در محيط کار که تحت تاثير خانواده هايمان ميباشد . شرکت فراروش بر آن شده است تا کارگاه آموزشي در خصوص مهارتهاي زندگي با عنوان توازن بين کار و زندگي ويژه مشاوران امور بانوان صنعت برق ، آب و فاضلاب برگزار نمايد

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM