ايميل رمز عبور
عضويت

OxfordCert
آکادمي شعبه Oxford cert universal درايران برگزار مي کند:
دوره مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت براساس استاندارد بين المللي ISO 9001-2008
23و22 تيرماه

. اهداف، مزايا و سرفصل هاي دوره :
- تربيت افرادي که به عنوان مميز تمايل به ارزيابي سيستماتيک سيستم مديريت کيفيت يک سازمان دارند .
- مرور الزامات استاندارد ISO 9001
- آشنايي با مفاهيم و اصطلاحات مميزي براساس استاندارد ISO 19011
- آشنايي با انواع مميزي
- آشنايي با الزامات و تکنيک هاي برنامه ريزي مميزي
- آشنايي با الزامات اجراي مميزي
- اشنايي با تهيه پرسشنامه مميزي
- آشنايي با ابزار کسب شواهد مميزي
- اشنايي با نحوه تدوين گزارش عدم انطباق
- اشنايي با خصوصيات مميز
- آشنايي با روانشناسي مميزي
- تمرين کاربردي اجراي مميزي (ROLL PLAY)
- پاسخگويي به سوالات و ابهامات مخاطبين در زمينه الزامات مميزي داخلي يک سيستم مديريت کيفيت براساس استاندارد ISO 9001
* توجه : از مزاياي گواهينامه هاي صادره ، ثبت شماره گواهينامه در وب سايت oxford cert universal جهت رديابي آن مي باشد.
* هزينه دوره : 000/000/2 ريال شامل جزوه و پذيرايي (واريز هزينه دوره به شماره حساب 0101709355004 بانک صادرات
به نام شرکت فراروش صبا )
* شماره تماس جهت ثبت نام : 11-66550410-021 شرکت فراروش صبا


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM