ايميل رمز عبور
عضويت

کيفيت و بهره وري

در اين اتاق مباحث مربوط به سيستمها و مدلهاي مديريتي، بهبود و تعالي بصورت عمومي مطرح مي گردد. از اينرو نمايندگان مديريت، مديران تعالي، مديران و کارشناسان کيفيت و بهره وري، سيستمها و روشها، توسعه مديريت و تحول اداري و همچنين ساير علاقمندان مي توانند در ميزگردهاي مربوطه به بحث و تبادل نظر بپردازند. لازم بذکر است مباحث تخصصي هر يک از سيستمها در کلوپهاي تخصصي به بحث گذاشته مي شود.


ميزگردها
شرکت هاي مشاوره

اعضا در اين ميز گرد مي توانند به بحث و تبادل نظر در خصوص شرکتهاي مشاوره يا مؤسسات آموزشي در زمينه مديريت پرداخته و تجربيات خود را با سايرين در ميان بگذارند.

نرم افزارهاي رايج

براي افزايش سرعت و دقت در انجام فرايندهاي مربوط به سيستمها و مدلهاي مديريتي، نرم افزارهي مختلفي توسط شرکتها و مؤسسات تهيه و ارائه گرديده است. در اين ميز گرد به بحث و تبادل نظرات و تجربيات در خصوص اينگونه نرم افزارها پرداخته مي شود.

پروژه هاي سيستمي

در اين ميزگرد، اعضا به بحث و گفتگو در خصوص مدلها و سيستمهاي مختلف مديريتي که در سازمانها و شرکتها پياده سازي و مستقر مي گردد، مي پردازند.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM