ايميل رمز عبور
عضويت

مهارتهاي مديريتي

در اين اتاق مسائل و مباحث مربوط به حوزه هاي مختلف مديريت بصورت عمومي و تجربي مورد بحث قرار گرفته و به چالش کشيده مي شود.


ميزگردها
روزمرگي

امروزه اکثر مديران بقدري درگير روزمرگي و مسائل روتين و حاشيه اي شده اند که ديگر وقتي براي مديريت ندارند. در اين ميزگرد به دلايل روزمرگي و راههاي مقابله با آن پرداخته مي شود.

افسردگي کارکنان

امروزه در اغلب سازمانها شاهد کارکناني نگران، عصبي، بي انگيزه و افسرده هستيم. با وجود چنين نيروي انساني شايد پيشبرد اهداف سازماني بسيار دشوار باشد. در اين ميزگرد به اين موضوع مي پردازيم.

فرهنگ سازماني

بسياري از مديران معتقدند ريشه عدم موفقيتها فرهنگ سازماني است که منشاء خود آن فرهنگ اجتماعي ماست. آيا واقعا چنين است؟

رهبري

اکثر سازمانها تلاش مي نمايند تا رهبري را جايگزين مديريت نمايند. اکثر مديران کم و بيش به اين نتيجه رسيده اند که براي نيل به اهداف راهي بجز مديريت رهبرانه وجود ندارد. در اين ميز گرد به بحث در اين خصوص مي پردازيم.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM