ايميل رمز عبور
عضويت

مشتري خود را بشناسيد

يکي از نمايندگان فروش شرکت کوکاکولا، مايوس و نا اميد از خاورميانه بازگشت،
دوستي از وي پرسيد: \"چرا در کشورهاي عربي موفق نشدي؟\"
وي جواب داد: \"هنگامي که من به آنجا رسيدم مطمئن بودم که مي توانم موفق شوم و فروش خوبي داشته باشم.\"
اما مشکلي که داشتم اين بود که من عربي نمي دانستم. لذا تصميم گرفتم که پيام خود را از طريق پوستر به آنها انتقال دهم
بنابراين سه پوستر زير را طراحي کردم:
پوستر اول مردي را نشان مي داد که خسته و کوفته در بيابان بيهوش افتاده بود،
پوستر دوم مردي که در حال نوشيدن کوکا کولا بود را نشان مي داد،
پوستر سوم مردي بسيار سرحال و شاداب را نشان مي داد.
پوستر ها را در همه جا چسباندم،
دوستش از وي پرسيد: \"آيا اين روش به کار آمد؟\"
وي جواب داد: \"متاسفانه من نمي دانستم عربها از راست به چپ مي خوانند و لذا آنها ابتدا تصوير سوم، سپس دوم و
بعد اول را ديدند\"


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM