ايميل رمز عبور
عضويت

بازسازي دنيا

پدر روزنامه مي‌خواند اما پسر کوچکش مدام مزاحمش مي‌شود. حوصله پدر سر رفت و صفحه‌اي از روزنامه را که نقشه جهان را نمايش مي‌داد جدا و قطعه قطعه کرد و به پسرش داد.\"بيا! کاري برايت دارم. يک نقشه دنيا به تو مي‌دهم، ببينم مي‌تواني آن را دقيقاً همان طور که هست بچيني؟\"و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. مي‌دانست پسرش تمام روز گرفتار اين کار است. اما يک ربع ساعت بعد، پسرک با نقشه کامل برگشت.پدر با تعجب پرسيد: \"مادرت به تو جغرافي ياد داده؟\"پسر جواب داد: \"جغرافي ديگر چيست؟ پشت اين صفحه تصويري از يک آدم بود. وقتي توانستم آن آدم را دوباره بسازم، دنيا را هم دوباره ساختم.\"

نتيجه گيري:

نويسنده اين داستان، خود4 آموزه را از آن نقل کرده است که بهتر ديدم بجاي تفسير تنها به ذکر همان 4 مورد بسنده نمايم:
در حل مسئله بايد به ابعاد مختلف مسئله توجه کرد.
- برخي اوقات حل يک مسئله به روش غيرمستقيم امکانپذير است.
- حل يک مسئله ساده‌تر ممکن است منجر به حل يک مسئله پيچيده‌تر شود.
- اگر آدم ها درست شوند، دنيا درست خواهد شد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM