ايميل رمز عبور
عضويت

گل و لاي زندگي

روزي اسب کشاورزي داخل چاه افتاد . حيوان بيچاره ساعت ها به طور ترحم انگيزي ناله مي کرد
بالاخره کشاورز فکري به ذهنش رسيد . او پيش خود فکر کرد که اسب خيلي پير شده و چاه هم در هر صورت بايد پر شود . او همسايه ها را صدا زد و از آنها درخواست کمک کرد . آن ها با بيل در چاه سنگ و گل ريختند
اسب ابتدا کمي ناله کرد ، اما پس از مدتي ساکت شد و اين سکوت او به شدت همه را متعجب کرد . آنها باز هم روي او گل ريختند . کشاورز نگاهي به داخل چاه انداخت و ناگهان صحنه اي ديد که او را به شدت متحير کردبا هر تکه گل که روي سر اسب ريخته مي شد اسب تکاني به خود مي داد ، گل را پا يين مي ريخت و يک قدم بالا مي آمد همين طور که روي او گل مي ريختند ناگهان اسب به لبه چاه رسيد و بيرون آمد.

نتيجه گيري:

زندگي در حال ريختن گل و لاي برروي شماست . تنها راه رهايي اين است که آنها را کنار بزنيد و يک قدم بالا بياييد. هريک از مشکلات ما به منزله سنگي است که مي توانيم از آن به عنوان پله اي براي بالا آمدن استفاده کنيم با اين روش مي توانيم از درون عميقترين چاه ها بيرون بياييم.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM