ايميل رمز عبور
عضويت

سيستم مديريت انرژي ISO50001

معرفي :
امروزه مديريت انرژي و کارايي آن به عنوان يک مزيت رقابتي به شمار مي آيد که در اولويت برنامه هاي استراتژيک اکثر سازمان ها قرار گرفته است. در اين راستا قوانين ملي و بين المللي موجود درباره مديريت انرژي و همچنين قوانين و مقررات مذکور درآينده اي نه چندان دور مي توانند يکي از معضلات و مشکلات پيچيده و بغرنج در سازمان ها و شرکت ها به حساب آيند. با توجه به تاثيرات انرژي در حوزه هاي گوناگون اقتصاد، صنعت، سياست، اجتماع و محيط زيست و ضرورت نگرش جامع به اين مقوله، آنچه که امروز نياز آن بيش از گذشته احساس ميشود، موقعيت و جايگاه مديريت انرژي در کشور است. در اين خصوص توجه به کمبود منابع توليد انرژي و هزينه هاي بالاي آن، بر اهميت مقوله صرفه جويي در انرژي و مديريت مطلوب و بهينه آن مي افزايد. لذا مديريت مطلوب انرژي خصوصاً در صنايع توليدي و مادر که از مصرف انرژي بالايي برخوردارند، اهميت بيشتري پيدا خواهند کرد.
در اين زمينه ساختار مديريت انرژي به عنوان يک مکانيزم مشخص، به منظور اثبات و صحّه گذاري کارايي انرژي سازمان ها تلقي شده و به عنوان يک ابزار جهت بهبود مستمر تعريف گرديده است.

مزاياي استقرار :

•تبيين مفهوم مميزي انرژي
•اثبات همسويي و يکپارچگي خود به ديگران
•اطمينان از مطابقت و پيروي از خط مشي انرژي تعريف شده در سازمان
•ايجاد يک سيستم خود ارزيابي و خود اظهاري در مورد تطابق با استاندارد
•بهبود عملکرد انرژي و بهينه سازي مصرف آن در سازمان بصورت سيستمي
•طراحي، استقرار، نگهداري و بهبود يک سيستم مديريت انرژي
•مديريت انرژي در سايت هاي صنايع مادر
•مروري بر استاندارد EN 16001 (Energy Management System)
•مسير دستيابي به گواهينامه سيستم مديريت انرژي از يک سازمان بيروني
•معرفي استاندارد ISO 50001
•معرفي مدلي براي اجراي مديريت انرژي در سازمان
•مفهوم و کاربرد Energy Profile و Energy Base-Lineاطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM