ايميل رمز عبور
عضويت

حل خلاق مسئلهشرح عنوان:

مسائل اصولاً در سطحي که ايجاد شده¬اند قابل حل نيستند؛ به عبارت ديگر براي حل يک مسئله نياز است که سطح خود را ارتقاء دهيم! اين در حاليست که اکثر افراد سعي در حل مسائل با استفاده از روش¬هاي قديمي خود دارند؛ روش¬هايي که حاصل تفکر، باورها و تجربيات گذشتۀ آنهاست.
براي حل يک مسئله به روشي خلاقانه مي¬بايست از قيد و بندهاي روزمره و روتين جدا شد و با نگاهي جديد و از زاويه¬اي متفاوت به آن نگريست؛ مي¬بايست با رويکردي نوين به درک صورتِ مسئله پرداخت؛ علاوه بر آن نياز است تا روش¬هاي گردآوري داده¬ها و تجزيه و تحليل آنها را دانسته و بتوانيم با استفاده از ابزار آماري و محاسبات مربوطه به حل مسائل بپردازيم.
در اين آموزش سعي مي¬گردد تا علاوه بر تغيير نگرش فراگيران براي حل مسائل، استفاده از ابزار آماري مربوطه نيز به آنها ارائه گردد.


رئوس مطالب:

 تعريف مسئله
 روش¬هاي حل يک مسئله
 پرورش خلاقيت
 فرآيند حل يک مسئله
 تمرکز بر راهِ¬حل يا نتيجه؟!

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM