ايميل رمز عبور
عضويت

سال نو، حال نوبه جرأت مي توان گفت که تقريباً همه انسان ها همواره در حال تلاشند براي دستيابي به يک حال خوب و يک احساس آرامش دروني؛ اما در بيشتر اوقات به قدري در جستجوي اين حال خوش غرق مي گردند که دچار روزمرگي شده و از هدف اصلي فاصله مي گيرند! زد و خوردهاي مردم با يکديگر، آمار طلاق و اعتياد و بيکاري، تعدد مردمان افسرده، سازمان هاي بي انگيزه و . . . همه و همه ناشي از عدم حال خوش و ناشي از وجود اضطراب افراد است که اغلب مردم فکر مي کنند ريشه اين مشکلات به دست دولتمردان است، در حاليکه دستيابي به رضايت دروني و احساس آرامش وابسته به شرايط و افراد و محيط نيست!
فرارسيدن بهار و جشن نوروز، براي ما ايراني ها مي تواند بهانه بسيار خوبي براي انديشيدن به اين موضوع باشد، بهانه اي براي پذيرفتن مسئوليت خودمان و تصميم به تغيير!


رئوس مطالب:

 مفهوم زندگي
 پذيرش وضعيت
 مسئوليت پذيري
 تصميم به تغيير
 ترسيم مسير زندگي


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM