ايميل رمز عبور
عضويت

رقابت با خودشرح عنوان:

بيل گيتس:
" من در رقابت با هيچ کس نيستم؛ تنها تلاشم اين بوده است که آخرين دستاورد خود را مغلوب سازم " !
بسياري از ما همواره در تلاشيم تا در دنياي پر رقابت امروز، از ديگران برتر باشيم و اين هدف، انرژيِ بسياري، از ما مي گيرد و در اکثر موارد وقتي به آن هدف مي رسيم، متوجه مي شويم که اين هدف، آن چيزي نبوده که ما را ارضاء و اغنا نمايد! و سپس هدفمان را روي برتري از فرد بعدي متمرکز مي کنيم؛ و آن چنان در اين چرخه بي انتها و بي ثمر دچار روزمرگي مي شويم که فرصتي براي انديشيدن و تغيير اين وضعيت نمي يابيم!
در اين آموزش، تلاش مي شود تا با استفاده از به چالش کشيدن ذهن مخاطبين، روش هاي کاربردي و راه کارهاي عملي، فرصتي ايجاد گردد تا مخاطبين دريابند که با چه روش ها و تکنيک هاي ساده اي مي توان روز به روز بهتر و بهتر شد. همچنينن در اين آموزش از کتاب اثر مرکب نوشته دارن هاردي بسيار بهره خواهيم برد.


رئوس مطالب:

روزمرگي هاي خود را بشناسيم !
علاقمندي ها و توانمندي هاي خود را دريابيم !
اولويت هاي زندگي ما چيست ؟
چگونه از ديروز خود، بهتر باشم ؟
اثر مرکب چيست؟
ژاپني ها در اين زمينه چه مي کنند؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM