ايميل رمز عبور
عضويت

پرورش خلاقيت



شرح عنوان:

اگر يک نگاه اجمالي به شرکت هاي موفق داشته باشيم، در مي يابيم که يکي از عوامل بقا و موفقيتِ آنها خلاقيت و نوآوري است؛ امروزه مديران و کارکنان در سازمان، آن چنان درگير موانع و محدوديت ها شده اند که زماني را براي تفکر، ايده پردازي و حل مسئله هاي خود ندارند و اين شايد بدترين نوع روزمرگي باشد تا جائي که اگر منابع مالي مهيا نباشد، مسئله اي حل نخواهد شد! اين رويکرد و اين روند يعني ناديده گرفتن نقش انسان و عدم توجه به ذهن خلاق او.
رهبران هوشمندِ دنياي کسب و کار، اصولاً داراي ذهني خلاق بوده و از فعاليت هاي خلاقانه استقبال مي کنند.
در اين آموزش سعي خواهد شد فرآيند ايده پردازي تا نوآوري و پروش ذهنيتِ خلاقانه مورد بررسي قرار بگيرد.
خبر خوب در اين رابطه اينکه همه انسان ها مي توانند خلاق باشند!


رئوس مطالب:

اصول و مباني خلاقيت
عوامل مؤثر بر خلاقيت
از ايده پردازي تا نوآوري
نقش نوآوري در بهره وري
مديران باهوش، کارکنان خلاق

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM