ايميل رمز عبور
عضويت

هيجان تغييرشرح عنوان:

بشر امروزي، به طور ناخودآگاه در زندگي دچار يک روزمرگي مزمن شده است! آيا تا کنون فکر کرده ايد که کدام عوامل باعث شده تا ما نتوانيم خود و باورهايمان را تغيير داده و از چنگال روزمرگي رهايي يابيم؟!
همه ما شعار تغيير سر مي دهيم و از محسنات آن دائماً دم مي زنيم! اما در وقت عمل در مواجهه با تغيير اصولاً وحشت زده و شتابزده عمل مي کنيم!
کسب و کارهاي دنياي امروز، نيازمند رهبراني است که پيشقراول تغيير باشند و بجاي محافظه کاري، برانگيزاننده، حامي و مشوقِ تغيير باشند.
در اين آموزش به مبحث تغيير و راهکارهاي عملياتي آن پرداخته خواهد شد تا نه تنها از تغيير نترسيم بلکه به آن به چشمِ يک موضوع هيجان انگيز و جذاب نگاه کرده و خودمان ايجادکننده آن باشيم.


رئوس مطالب:

چرا از تغيير مي ترسيم؟
تغيير نگرشها
مغز خود را سامان دهيم
چگونه ديگران را با خود همسو نمائيم؟
آيا تغيير هميشه خوب است؟
از کجا بايد شروع کرد؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM