ايميل رمز عبور
عضويت

ناگفته هاي مديريتي (مهارت هاي مديريتي)شرح عنوان:

به جرأت مي توان گفت ريشه اصلي تفاوت بين کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه، نحوه مديريت در آنهاست؛ در کشورهاي در حال توسعه، اکثر مردم، مديريت را وظيفه دولتمردان مي دانند در حاليکه در کشورهاي پيشرفته، مديريت از خانواده و از تک تک عموم جامعه خواسته مي شود!
در اغلب جوامع در حال توسعه، براي کسب دانش مديريت، دست به اخذ مدارک دانشگاهي مي زنند و اصولاً از پرداختن به مهارت هاي مديريتي غافل مي گردند و از همين روست که بسياري از صاحبان مشاغل، کارآفرينان و صاحبان صنايع در اين جوامع، براي فعاليت و ادامه راه، دست به دامان دولت، بانک ها و . . . مي شوند! و در بسياري از مواقع به موفقيت¬هاي چشمگيري دست نمي¬يابند.
در اين آموزش تلاش مي گردد تا مخاطبين، مفاهيم و مهارت هاي اوليه و بنيادين مديريت و روش هاي به کار بستن آنها را درک کرده و بتوانند در مسيري که خود ترسيم مي نمايند، گام بردارند.


رئوس مطالب:

 رياست؛ مديريت يا رهبري ؟!
 ويژگي هاي فردي يک مدير
 مهارت¬هاي فردي، اجتماعي و سازماني
 مهندسي يا مديريت؟!
 نشانه هاي بلوغ مديريتي

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM