ايميل رمز عبور
عضويت

ناگفته هاي مديريتي


به جرأت مي توان گفت ريشه اصلي تفاوت بين کشورهاي توسعه يافته و کشورهاي در حال توسعه، نحوه مديريت است؛ در کشورهاي در حال توسعه، اکثر مردم مديريت را وظيفه دولتمردان مي دانند در حاليکه در کشورهاي پيشرفته، مديريت از خانواده و از تک تک عموم جامعه خواسته مي شود !
در اغلب جوامع در حال توسعه، براي کسب دانش مديريت، دست به اخذ مدارک دانشگاهي مي زنند و اصولا از پرداختن به مهارت هاي مديريتي غافل مي گردند و از همين روست که بسياري از صاحبان مشاغل، کارآفرينان و صاحبان صنايع در اين جوامع، براي فعاليت و ادامه راه دست به دامان دولت، بانک ها و . . . مي شوند !
در اين آموزش که به روش يادگيري شتابنده (Accelerated Learning) ارائه مي گردد با استفاده از متدهاي بينشي و انگيزشي کمک مي کند تا مخاطبين، مفاهيم و مهارت هاي اوليه و بنيادين مديريت و روش هاي به کار بستن آنها را درک کرده و بتوانند در مسيري که خود ترسيم مي نمايند، گام بردارند.


مهارت هاي کليدي يک مدير
تکنيک هاي فردي مديريت
همسوسازي افراد با خود
روش هاي کاربردي براي کاهش تنش
نشانه هاي بلوغ مديريتي و سنجش آن


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM