ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت زمانشرح عنوان:

ما در جامعه اي زندگي مي کنيم که مديريت زمان در ذهن اکثر افراد، تنها يک شعار زيباست! شعاري که تا کنون بارها و بارها در موردش بحث شده و راجع به آن کتاب ها نوشته شده است؛ اما با وجود همه اين ها، در اغلب اوقات نتوانسته ايم زمان خود را با وجود مشغله هاي روزمره، مديريت نمائيم و يا دانسته هاي خود راجع به مديريت زمان را عملياتي کنيم.
و قبل از آن به نظر مي رسد پرسش اصلي اين است که آيا ما واقعاً به تکنيک هاي مديريت زمان نياز داريم ؟!
در اين آموزش، راه هاي کاربردي مديريت زمان آموخته مي شود.


رئوس مطالب:

خود را مديريت کنيم نه زمان را !
چرا ديگران، زمان ما را مديريت مي کنند؟
گفتن " نه " بدون عذاب وجدان
مهارت هاي اولويت بندي
آنکه چرائي دارد، چگونه را مي يابد !
مطابق برنامه يا جلوتر از زمان ؟!

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM