ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت بحرانشرح عنوان:

مديران امروز، آموزش هاي مختلف بحران و مديريت در شرايط بحراني را گذرانده اند؛ اما آنچنان غرق در روزمرگي شده اند که بسياري از بحران ها در شرايط فعلي جامعه و فضاي کسب و کار براي آنها تبديل به امور روزمره شده است؛ و از همين رو مديران، شرايط بحراني و مديريت در اين شرايط را فراموش کرده و همچنان به مديريتِ فعاليت هاي عادي و روزانه خود ادامه مي دهند.
اين در حاليست که اغلب مديران در شرکت ها و سازمان ها، با پيچيده شدن نقش ها و جايگاه هاي مختلف خود و تنيده شدن اين نقش ها در هم، دچار بحران هاي مختلفي مي شوند که در برخي اوقات عدم آگاهي از روش هاي مديريت اين بحران ها، باعث تنش هاي سازماني و حتي اختلافات شديد خانوادگي مي شود.
در اين آموزش به متدهاي شناخت از انواع بحران و روش هاي کاربردي مديريت بحران پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

بحران و انواع آن
شناسائي بحران و مواجهه با آن
مديريت بحران يا بحران مديريت ؟!
آمادگي و واکنش براي شرايط بحراني
ويژگي هاي مدير بحران

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM