ايميل رمز عبور
عضويت

نظام آراستگي محيط کار (5S)شرح عنوان:

نظام آراستگي محيط کار (5S)، يک مدلِ ژاپني براي استقرار سيستمي به منظور نظم و انضباط و آراستگي مي باشد، که اهداف و دستاوردهاي ذيل را مي توان از آن انتظار داشت:
- ايجاد نظم و ترتيب در محيط کار
- افزايش آراستگي و جذابيت محيط کار
- ايجاد نظم ذهني در افراد
- ارتقاي انضباط فردي و سازماني
- افزايش انگيزه کارکنان
- افزايش بهره وري
بسياري از متخصصين و مشاوران ژاپن، اين نظام را اولين قدم در مسير بهبود بهره وري مي دانند؛ در اين آموزش، پنج گامِ اين مدل با مثال هايي کاربردي، ارائه خواهد شد.


رئوس مطالب:

ارائه مفاهيم مديريت، سيستم و بهره وري
تشريح مدل 5S ( شامل جداسازي، ترتيب، پاکيزگي، استانداردسازي، فرهنگ سازي )
ارائه مثال هايي از محيط هاي اداري و ستادي
ارائه مثال هايي از محيط هاي فني، عملياتي و انبارها
از کجا آغاز کنيم؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM