ايميل رمز عبور
عضويت

رضايت ذينفعان، کيمياي سازمان هاشرح عنوان:

همۀ ما دائماً در حال تلاشيم تا خدمات يا توليداتِ مناسب و با کيفيتي را به ذينفعان مان اعم از مشتريان، همکاران، سهامداران، پيمانکاران، کارفرمايان و . . . ارائه دهيم، امّا در بسياري از موارد موفق به کسب رضايت آن ها نيستيم و حتي در پاره اي از موارد هر چقدر بيشتر تلاش مي کنيم، رضايت کمتري را به دست مي آوريم؛ دليل اصليِ اين موضوع آن است که ما اصولاً خدماتي را به ديگران ارائه مي دهيم که خودمان دوست داريم آن خدمات را دريافت نمائيم، غافل از اينکه سلائق و نيازهاي هر يک از ذينفعان مي تواند متفاوت از خواسته ها و نظرات ما باشد؛ از همين رو بسيار مهم است که بتوانيم با استفاده از ابزار و مکانيزم هاي مناسب، نيازهاي واقعي ذينفعان مان را اخذ و در همان راستا به ارائه خدمات و يا توليدات مان بپردازيم؛ بر همين اساس کيفيت را مترادف با رضايت مشتري تعريف کرده اند؛ چرا که دستيابي به کيفيت تنها راز بقا و ماندگاري سازمان ها در دنياي امروز کسب و کار است.
در اين آموزش به اهميت درک اين موضوع و روش هاي علمي و کاربردي به منظور دريافت نيازمندي هاي ذينفعان، پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

 گروه هاي ذينفع
 تعيين مرزها و چارچوب هاي رضايت ذينفعان
 تعريف کيفيت و تعيين حدود آن
 رضايت ذينفعان به چه قيمتي؟
 رشد و پيشرفت سازمان با استفاده از مشارکت ذينفعان

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM