ايميل رمز عبور
عضويت

معمار سرنوشت خود باشيمشرح عنوان:

ما در هر لحظه مختاريم و حق انتخاب داريم ! هر روز صبح مي توانيم انتخاب کنيم که روزمان را چگونه بگذرانيم. ما مي توانيم سرنوشت خود را در دست گرفته و با هدف گذاري و برنامه ريزي، گام هاي موفقيت را يکي پس از ديگري طي کنيم و يا اينکه دست روي دست گذاشته و با گله و شکايت از افراد و شرايط و گذشته و . . . در انتظار سرنوشت خود بنشينيم.
ما مي توانيم پديدآورنده تغيير باشيم و يا قرباني تقدير! ما مي توانيم تأثيرگذار باشيم يا تأثيرپذير!
و اينها هيچ کدام به محيط پيرامون و شرايط ما وابسته نيست ، بلکه تنها و تنها به ما بستگي دارد!
در اين آموزش سعي خواهد شد تا فراگيران با آشنائي با روش هاي بالابردن عزت نفس و اعتماد به نفس، خودشان را دريابند و به صورت آگاهانه بر توانمندي هاي خود مسلط شده و مسير موفقيتِ خود را خلق نمايند.
عنوان اين آموزش از کتابي به همين عنوان نوشته وين داير، گرفته شده است و از تئوري انتخاب ويليام گلاسر در اين آموزش، بسيار گفته مي شود.


رئوس مطالب:

خوشحاليِ ما به چه عواملي بستگي دارد؟
کارآفريناني شاد و موفق يا کارمنداني افسرده و نگران؟!
ترس ها و باورهاي غلط
عزت نفس و اعتماد به نفس
مسير موفقيت خود را بسازيم!

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM