ايميل رمز عبور
عضويت

فرآيند جذب ، نگهداشت و ارتقاءشرح عنوان:

مديريت مالي، مديريت پروژه، مديريت تعميرات، مديريت توليد و . . . همه اين عناوين تنها در زمانِ وجود و حضور انسان ها معنا پيدا کرده و مؤثر واقع مي شوند! چه بسا سازمان هايي که انسان ها در اولويت هاي بالاي آنها قرار نگرفته و يا انسان ها را هم رده ساير منابع سازماني در نظر گرفته اند و در زماني که به ياري افراد خود نياز داشته اند، تنها مانده و در سراشيبي شکست قرار گرفته اند.
اين در حاليست که امروزه با تبديل شدن شرکت ها به سازمان هاي يادگيرنده و دانش بنيان، لازم است انسان ها به چشم سرمايه هايي ارزشمند مديريت گردند.
در شرکت هاي موفق و سرآمد، اين مديريت از زمانِ جذب و بدو استخدام آغاز و تا مرحله نگهداشت ادامه يافته و دائماً روي افزايش توانمندي هاي آنها سرمايه گذاري مي شود.


رئوس مطالب:

انسان ها؛ نيرو، منابع و يا سرمايه؟!
مديريت منابع انساني
تعيين نياز و جذب
انسان هاي باهوش در يک جا نمي مانند
روش هايي براي ارتقاي توانمندي ها
جايگاه و مسير شغلي

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM