ايميل رمز عبور
عضويت

مهارتهاي ارتباطي موثر

شرح و هدف دوره
بشر در زندگي روزه مره خود، بيش از نود درصد از زمان بيداري اش را در حال برقراري ارتباط با ديگران است؛
اگر تفکر را نيز نوعي ارتباط با خود بدانيم مي توان گفت ما صد در صد زمان بيداريمان را در حال برقراري ارتباط هستيم !
در هرصورت نمي توان از اهميت و نقش ارتباطات در زندگي بشر بويژه در زندگي هاي روزمره امروزي و مهمتر از همه در شرکت ها و سازمان هاي دنياي امروز، چشم پوشيد.
هدف از اين دوره آموزشي ارائه بينش و دانش مربوط به مهارت هاي ارتباطي مي باشد.
در واقع مخاطبين پس از گذراندن اين دوره آموزشي مي بايست قادر به برقراري ارتباطي مؤثر با طرف يا طرف هاي مقابل خود باشند.

رئوس مطالب

 تعريف مديريت ارتباط مؤثر
 تحليل رفتار متقابل
 انواع ارتباطات
 مذاکرات
 مديريت جلسات
 سخنوري
 زبان بدن


منابع و مراجع

• تحليل رفتار متقابل – اريک برن
• صميميت، تأثيرگذاري و نفوذ – سيد مجتبي حورايي
• مذاکرات سرنوشت ساز – کري پاترسون، ژوزف گريني
• آئين سخنراني – ديل کارنگي
• زبان بدن – آلن پيز
• 20 آزمون براي شناخت خود – ميشل و فرانسواز گوکلن


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM