ايميل رمز عبور
عضويت

تعيين سبک مديريتشرح عنوان:

در بيشتر کتاب ها و مقالات مديريتي، وقتي صحبت از سبک هاي مديريتي مي شود، به مباحثي همچون مديريت مشارکتي، مديريت بر مبناي هدف، مديريت سيستمي، مديريت اقتضائي و . . . پرداخته مي شود؛ اين در حالي است که در دنياي واقعيت، هيچ يک از اين سبک ها به تنهايي نمي توانند کارائي و اثربخشي لازم را داشته باشند؛ بلکه يک مدير توانمند مي بايست در لايه هاي مختلف مديريتيِ خود از سبک هاي مديريتي متفاوتي استفاده نمايد؛ بطور مثال يک مديرِ ارشد ممکن است براي مديريتِ لايه معاونينِ خود از مديريت، مشارکتي استفاده کند و در عين حال از مديريتِ سيستمي نيز بهره ببرد و بسته به شرايط، مديريت اقتضائي را نيز مورد استفاده قرار دهد. بنابراين به نظر مي رسد در آموزشِ تعيين سبکِ مديريتي، بجاي پرداختن به انواع سبک ها، بر روي انواع نگرش هاي مديريتي و روش استفادۀ هر کدام از اين نگرش ها در شرکت بحث گردد؛ ما در اين آموزش به اين مهم مي پردازيم.


رئوس مطالب:

انواع نگرش هاي مديريتي
استفاده از سبک هاي مديريتي به تفکيک هر نگرش
معناي اثربخشي در مديريت
کارکنانِ امروزي کدام نگرش را بيشتر مي پسندند؟
کدام سازمان؟ کدام سبکِ مديريتي؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM