ايميل رمز عبور
عضويت

حلقه هاي کيفيت (QCC)شرح عنوان:

اگر کايزن (kaizen) را بهبود فردي بدانيم، حلقه هاي کنترل کيفيت (QCC) را مي توان بهبود گروهي در نظر گرفت؛ در واقع حلقه هاي کنترل کيفيت که در صنعت، به اختصار به آن حلقه هاي کيفيت گفته مي شود، روشي است براي استفاده از ابزار آماري همراه با کار تيمي و طوفان ذهني.
حلقه هاي کيفيت يعني تشکيل گروهي کوچک از پرسنل مرتبط با يک مسئله براي حل آن مسئله بدون صرف هزينه هاي هنگفت و يا درگير کردن مديران ارشد.
در حلقه هاي کيفيت، شاهد يک کار تيمي منسجم، چابک و اثرگذار هستيم که با روش هاي خلاقانه به حل مسائل سازماني خود مي پردازند؛ اما تشکيل اين گروه ها نيازمند آگاهي و آموزش است، چرا که در صورتي که حلقه هاي کيفيت از نظام مشخص و مدوني تبعيت نکنند، نمي توان نتايج و دستاوردهاي مطلوب، مستمر و پايداري را از تغييرات ايجاد شده به دست آورد.
در اين آموزش به ارائه مباحثي در رابطه با حلقه هاي کيفيت و شرايط استقرار و اجراي آن پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

مباني و فلسفۀ حلقه هاي کيفيت
جايگاه حلقه هاي کيفيت در بهره وري
ارتباط کايزن و حلقه هاي کيفيت
تيم سازي در حلقه هاي کيفيت
نظام انگيزشي و پاداش در حلقه هاي کيفيت
طرح ريزي و استقرار نظام حلقه هاي کيفيت

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM