ايميل رمز عبور
عضويت

کارآفريني درون سازمانيشرح عنوان:

کارآفريني، قبل از اينکه يک عنوان شغلي يا نوعي کسب و کار باشد، يک فلسفه و يک نگرش است؛ نگرشي که تنها انسان هاي توانمند و خودساخته و باانگيزه در طول زندگي به آن دست مي يابند؛
بر همين اساس، کارآفرينيِ درون سازماني را نيز مي توان يک رويکرد خاص و ويژه دانست که مديران و افراد بهره ور در سازمان مي توانند به آن دست يافته و ويژگي هاي مربوط به آن را در خود ارتقاء دهند؛ در واقع هر مدير يا کارشناسي قابليت آن را ندارد که به يک کارآفرين درون سازماني تبديل گردد.
کارآفرين درون سازماني، عشق و انگيزه و اميد دارد، آماده تغيير است و مملو از شور و هيجان؛ او براي بهبود سازمان از جان مايه مي گذارد و . . .
خبرِ خوب اينکه نگرشِ کارآفريني، مهارتي است آموختني؛ به عبارت ديگر همۀ انسان ها مي توانند يک کارآفرين باشند! و در همين راستا در اين آموزش به روش هاي شناسايي، تربيت و مديريت کارفرآينانِ درون سازماني پرداخته مي شود.


رئوس مطالب:

کارآفريني، از تخصص تا فلسفه !
آيا هر مديري، يک کارآفرين است؟
کارآفرين درون سازماني کيست؟
ويژگي هاي کارآفرينان درون سازماني
چگونه يک کارآفرين درون سازماني باشم؟

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM