ايميل رمز عبور
عضويت

نشاط سازمانيشرح عنوان:

تمامي انسان ها دوست دارند در محيطي شاد و بدون تنش به فعاليت پرداخته و احساس مؤثربودن و رضايت داشته باشند؛ وجود همۀ اين ويژگي ها با هم را مي توان تحت عنوان نشاط سازماني بيان کرد؛ در واقع، سازماني را داراي نشاط مي دانيم که کارکنان از کارکردن در آن مجموعه خوشحال باشند!
يقيناً در چنين سازماني، رضايت تمامي ذينفعان دائماً در حال افزايش بوده واين مهم، نتايج و دستاوردهاي مطلوبي را براي سازمان و جامعه به همراه خواهد داشت.
اما از سوئي هستند مديراني که بدليل عدم توانايي در تعيين مرزها و چارچوب ها و حريم ها تلاش مي کنند تا قاطعيت و رسمي بودن را جايگزين نشاط سازماني نمايند، غافل از اينکه اين دو مقوله با هم در تضاد نيستند!
در اين آموزش سعي مي شود تا روش هاي ايجاد و مديريت نشاط سازماني و شفاف سازي مرزها و حريم ها مورد بحث و بررسي قرار گيرد.


رئوس مطالب:

نشاط سازماني؛ تعاريف و مفاهيم
روش هاي ايجاد نشاط
تعيين مرزها و چارچوب ها
مديريت انرژيِ نيروي انساني
پاداش ها و جرائم

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM