ايميل رمز عبور
عضويت

کارتيميشرح عنوان:

انسان به عنوان يک موجود اجتماعي، در صورتي که قادر نباشد در يک گروه و در کنار ديگران کار کند و با همکاري گروهي به اهداف تعيين شده و نتايج دلخواه برسد، اين نشان دهنده نوعي ضعف و نقصان در وي خواهد بود؛ همين موضوع در شرکت ها و سازمان ها نيز مصداق دارد، به عبارتي اگر در سازمان، تيم ها و گروه هاي مختلف وجود نداشته باشد و يا اعضاي اين گروه ها نتوانند در کنار يکديگر، سازمان را به اهدافش برسانند، پس از مدت کوتاهي سازمان با جزيره هاي کوچکي مواجه خواهد شد که هرچند هر يک وظيفه خود را به درستي انجام دهند باز برآيند سازماني از اثربخشي پاييني برخوردار خواهد بود.
رهبران بزرگ دنياي کسب و کار، با درکِ اين موضوع، دائماً در حال تيم سازي و تشويق فعاليت هاي تيمي هستند.
در اين آموزش به اين موضوع پرداخته مي شود که در کجاها، تيم مي تواند ياري رسان باشد و چگونه يک تيم خوب بسازيم.


رئوس مطالب:

مفاهيم و اصول کار تيمي
انواع تيم و کارکردهاي آن
هدف گذاري تيمي
نحوه برقراري ارتباط موثر و رفع تعارض در تيم
آفت هاي کار تيمي
نقش هر يک از اعضا در تيم
مديريتِ يک تيم کارا و مؤثر

فايل ضميمه :

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM